Roche zgodbe
Pozitivne zgodbe o preživetju

Pljučni
rak

»Pljučni rak je tretje najpogostejše rakavo obolenje na svetu glede pojavnosti in najpogostejše glede smrtnosti.«

Preberi več

Rak sečnega
mehurja

»Po podatkih Registra raka RS na leto za karcinomom sečnega mehurja v Sloveniji zboli približno 330 ljudi.«

Preberi več

Genomsko
profiliranje

»Te metode iz vzorca tumorskega tkiva ali krvi naenkrat preverijo zaporedje zelo velikega števila genov.«

Preberi več