Roche zgodbe
Pozitivne zgodbe o preživetju

Pljučni
rak

»Pljučni rak je tretje najpogostejše rakavo obolenje na svetu glede pojavnosti in najpogostejše glede smrtnosti.«

Preberi več

Rak dojk

»V Sloveniji za rakom dojk zboli nekaj več kot 1.200 bolnikov na leto.«

Preberi več

Rak sečnega
mehurja

»Po podatkih Registra raka RS na leto za karcinomom sečnega mehurja v Sloveniji zboli približno 330 ljudi.«

Preberi več

Genomsko
profiliranje

»Te metode iz vzorca tumorskega tkiva ali krvi naenkrat preverijo zaporedje zelo velikega števila genov.«

Preberi več
Več bolezni
Več bolezni