1. O spletni strani

 • 1.1. Upravljavec spletne strani www.rocheprotiraku.si1 je Roche farmacevtska družba d.o.o., Stegne 13 g, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec).
 • 1.2. Spletna stran je namenjena izključno informativni predstavitvi različnih oblik raka. Uporabnik spletne strani2 naj si pred prvim obiskom prebere Pravno obvestilo in pogoje uporabe in tudi kasneje občasno pregleda veljavne Pogoje uporabe in določbe o varovanju zasebnosti, saj si upravljavec pridružuje pravico do njihove spremembe.

2. Pravice intelektualne lastnine

 • 2.1. V skladu z Zakonom o avtorski in drugih sorodnih pravicah (ZASP) je upravljavec spletne strani nosilec avtorskih pravic nad vsemi vsebinami objavljenimi na spletni strani (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, računalniški programi, itn.).
 • 2.2. Vsebine so uporabniku na voljo izključno za njegovo osebno, tj. nekomercialno, rabo (čl. 50 ZASP). Brez pisnega dovoljenja upravljavca je tako prepovedano vsakršno spreminjanje, kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in razširjanje vsebin v komercialne namene. Z zakonom (čl. 48, 49, 51 ZASP) sta dovoljena uporaba oziroma reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela.
 • 2.3. Upravljavec spletne strani je imetnik vseh storitvenih in blagovnih znamk, omenjenih na spletni strani, razen če ni na spletni strani drugače navedeno. Blagovne znamke upravljavca so ustrezno registrirane in varovane z Zakonom o industrijski lastnini (Ur. list RS št. 45/2001, 96/2002) in mednarodnimi akti.

3. Pogoji uporabe in omejitev odgovornosti

 • 3.1. Upravljavec je spletno stran oblikoval s potrebno skrbnostjo in se bo tudi v prihodnje po najboljših močeh trudil, da bo spletna stran zagotavljala tekoče in pravilne podatke.
 • 3.2. Vsak uporabnik dostopa, pregleduje in uporablja objavljene vsebine na lastno odgovornost ter z vstopom in ogledom kateregakoli dela oziroma vsebine spletne strani potrjuje, da se strinja z omejitvami, navedenimi v tem Pravnem obvestilu in pogojih uporabe. Upravljavec spletne strani in avtorji vsebin, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval določbe v Pravnem obvestilu in pogojih uporabe ter predpise s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava.
 • 3.3. Vsebina spletnih strani je namenjena predvsem slovenskim uporabnikom, zato je prilagojena slovenski pravni ureditvi. Upravljavec spletne strani ne zagotavlja tujim uporabnikom, da so vsebine na spletni strani skladne s predpisi, ki veljajo v drugih državah oziroma, da so izdelki in storitve upravljavca v drugih državah na voljo v enaki obliki in pod enakimi pogoji. Tuji uporabniki so pri dostopanju in uporabi vsebin spletne strani dolžni ravnati skladno z veljavnimi predpisi njihove države.
 • 3.4. Upravljavec si pridržuje pravico, da vsebino spletne strani kadarkoli spremeni, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila.
 • 3.5. Vse informacije in vsebine na spletni strani so zgolj informativne narave in niso namenjene vzpostavljanju zavezujočih pravnih razmerij ali vstopu v taka pravna razmerja. Vsebine na spletni strani v nobenem primeru ne predstavljajo ponudbe, nasveta za nakup, trgovanje ali kakršnokoli transakcijo ali vlaganja itn. Informacije o bolezeni in zdravljenju so izključno splošno informativne narave, saj ni namen upravljavca dajati strokovne zdravniške nasvete ali navodila za zdravljenje, upravljavec in avtorji vsebin na spletni strani pa tudi ne prevzemajo nobene odgovornosti za točnost in ažurnost vsebin spletne oziroma za njihovo uporabo
 • 3.6. Spletna stran vsebuje tudi hipertekstualne povezave do spletnih strani tretjih oseb. Povezave so objavljene v pomoč uporabnikom pri iskanju dodatnih informacij. Ker upravljavec ne more zagotoviti nadzora nad vsebino spletnih strani tretjih oseb, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino na teh spletnih straneh oziroma za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov pri dostopanju do in uporabi teh strani. Objava hipertekstualne povezave do spletne strani tretje osebe tudi ne implicira nikakršnega mnenja oziroma stališča upravljavca glede vsebin na tej spletni strani.
 • 3.7. NITI UPRAVLJAVEC, ROCHE FARMACEVTSKA DRUŽBA D.O.O., NITI KATERAKOLI DRUGA PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE SODELOVALA PRI NASTANKU IN IZDELAVI TE SPLETNE STRANI, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI BI IZHAJALA OZIROMA BI BILA V ZVEZI Z DOSTOPOM DO, OBSTOJEM ALI UPORABO SPLETNE STRANI OZIROMA VSEBIN, KI JIH SPLETNA STRAN VSEBUJE, ALI ZARADI NEMOŽNOSTI UPORABE VSEBIN NA SPLETNI STRANI ALI ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI INFORMACIJ IN VSEBIN NA SPLETNI STRANI, NE GLEDE NA TO, ALI SO BILI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE OBVEŠČENI ALI NE.

4. Varovanje osebnih podatkov

 • 4.1. Upravljalec se zaveda pomena varovanja osebnih podatkov uporabnikov, zato je ob upoštevanju tehnološkega razvoja in predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zasebnosti elektronskih komunikacij (Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP, Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom-1 itn.) po svojih najboljših močeh predvidel in sprejel potrebne tehnične in organizacijske ukrepe za varnost obdelave podatkov uporabnikov spletne strani ter za zaščito osebnih podatkov uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom, neustrezno uporabo, razkritjem, izgubo ali uničenjem.
 • 4.2. Upravljavec zaradi varstva osebnih podatkov in zasebnosti elektronskih komunikacij uporablja industrijski standardni požarni zid in zaščito z geslom, vendar opozarja uporabnike, da lahko le sami zagotovijo ustrezno zaščito svoje strojne in programske opreme in s tem varnost svojega elektronskega komuniciranja. Z uporabo spletne strani se šteje, da se uporabnik strinja in soglaša z v nadaljevanju opisanim načinom zbiranja in obdelave osebnih podatkov.
 • 4.3. Skrbnik uporablja tehnologijo piškotkov, ki mu omogoča sledenje vaše poti po spletni strani ter ocenjevanje in izboljševanje spletne strani z namenom, da bi jo lahko naredili kar najbolj prijazno do uporabnikov. Sami lahko svoj spletni brskalnik nastavite tako, da izključite možnost dela s piškotki, ali tako, da vas opozori kadar bodo piškotki poslani.
  • 4.3.1. Piškotki: Obvestilo o piškotnih je podano skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah, ki ureja pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali dostopa do podatkov, shranjenih na vašem računalniku ali mobilni napravi. Upravljavec z uporabo piškotkov pridobiva podatke za statistiko o obisku na spletni strani. Uporabnik lahko svoj brskalnik nastavi tako, da zavrne vse piškotke ali da uporabniku sporoči, kdaj je bil piškotek poslan. Če uporabnik zavrne piškotke, nekateri deli spletne strani morda ne bodo pravilno delovali.
   U porabljeni so sledeči piškotki:
   Ime piškotka Namen uporabe Čas veljave JSESSIONID Ohrani stanje uporabnikov med zahtevami strani. Seja __RequestVerificationToken Pomaga preprečiti napade Cross-Site Request Forgery (CSRF). Seja _ga Registrira edinstven ID ki se uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o tem kako obiskovalec uporablja spletno mesto. 2 leti _gat Uporablja Google Analytics za znižanje stopnje zahtevkov. Seja _gid Registrira edinstven ID ki se uporablja za ustvarjanje statističnih podatkov o tem kako obiskovalec uporablja spletno mesto. Seja
  • 4.3.2. Podatki o posameznem uporabniku, ki so zbrani s samodejno tehnologijo zajemajo podatke o spletni strani iz katere je uporabnik dostopal do spletne strani upravljavca, podatke o spletnih straneh tretjih oseb, do katerih je uporabnik dostopil iz spletne strani upravljavca, IP-naslov uporabnika in čas trajanja obiska na spletni strani.
  • 4.3.3. Podatki zbrani s samodejno tehnologijo ne razkrivajo identitete posameznega uporabnika in jih upravljavec tudi ne bo uporabil za ugotavljanje identitete.

5. Spremembe izjave o zasebnosti

Datum začetka veljavnosti te izjave o zasebnosti je 20.12.2018.

6. Stik z upravljavcem

V primeru vprašanj lahko upravljavcu pošljete obvestilo na naslov Roche farmacevtska družba d.o.o., Stegne 13 g, SI-1000 Ljubljana ali e-naslov: [email protected].

1. Za namen tega pravnega obvestila obsega pojem spletne strani vse spletne strani na naslovu www.rocheprotiraku.si (v nadaljevanju: spletna stran).

2. Uporabnik ali uporabnica (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) je fizična ali pravna oseba, ki uporablja ali zaprosi za uporabo javno dostopne elektronske komunikacijske storitve (čl. 3/1-69 ZEKom-1).

Deli na: